Provisies

Meester Guedens kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisie) vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan meester Guedens, voorafgaand aan een gedetailleerde ereloon- en kostenstaat.

Alle ereloon – en kostenstaten bevatten een overzicht van de geleverde prestaties tijdens de periode waarop de prestaties betrekking hebben. Ook worden afzonderlijk de administratieve kosten of gerechtskosten bepaald.

Meester Guedens beschikt over de mogelijkheid om tussenstaten op te stellen. Eventuele voorschotten zullen daarbij in mindering worden gebracht.

Komt het dossier op zijn einde, dan ontvangt de cliënt een eindstaat. In de eindstaat van ereloon en kosten worden de reeds betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.