Nieuws

 

Huurindexatie afhankelijk van EPC

Vanaf 1 oktober 2022 kan er geen indexering van de huurprijs meer worden doorgevoerd voor woningen die niet voldoen aan de voorgeschreven EPC-scores.

Lees verder


Wanneer verjaart een verkeersovertreding?

Art. 68 van de Wegverkeerswet (KB 16 maart 1968) zegt het volgende: Verkeersovertredingen verjaren na verloop van één jaar te rekenen van de dag waarop de overtreding werd begaan. Maar zoals steeds bestaan er uitzonderingen op deze basisregel.

Lees verder


 

7 op 10 Vlamingen verschijnt onverdedigd voor de Politierechtbank

Het is niet zo goed gesteld met de algemene kennis van de Vlaming over de rechtsbijstandsverzekering: 74 % denkt er een te hebben terwijl maar amper 1 op 4 er gebruik van maakt of weet wat de verzekering precies inhoudt. Daarom schaven we uw kennis over de rechtsbijstandsverzekering in dit artikel wat bij.

Lees verder