Tarieven

Adviesverlening en degelijke bijstand in juridische aangelegenheden vragen een correcte vergoeding. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de Kosten van de advocaat, de Gerechtskosten en andere kosten en het Ereloon.

Het ereloon van een advocaat hangt af van verschillende omstandigheden en is niet altijd exact te bepalen bij de aanvang van een dossier. Het is daarom niet eenvoudig om op voorhand een vaste en definitieve kostprijs van het dossier te ramen. Vóór de aanvang van uw dossier wordt u tijdens de eerste consultatie tot in het detail geïnformeerd over de onkosten en het ereloontarief.

U wordt steeds snel ingelicht van eventuele nieuwe ontwikkelingen in uw dossier, waardoor mogelijks extra werk moet worden verricht en van de initiële kostenberekening moet worden afgeweken.

Bij het openen van een dossier krijgt u steeds een persoonlijk dossiernummer. De geleverde prestaties en gemaakte kosten worden in detail geregistreerd in een timesheet die rechtstreeks gelinkt is aan uw dossiernummer.

Meester Guedens werkt met voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten, in de loop van het dossier. Deze Provisies worden gebruikt om een deel van de kosten en prestaties te dekken. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten van het totale bedrag afgetrokken.

Zo hebt u een transparante kijk op de geleverde prestaties en het daaraan gekoppelde kostenplaatje.