Tarieven

Adviesverlening en degelijke bijstand in juridische aangelegenheden, vragen een correcte vergoeding. De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en andere kosten en het Ereloon.

Het ereloon van een advocaat hangt af van verschillende omstandigheden en is niet altijd exact te bepalen bij de aanvang van een dossier. Ook het verloop van een procedure is niet steeds te voorspellen. Het is daarom niet eenvoudig om op voorhand een vaste en definitieve kostprijs van het dossier te ramen. Ik wens dan ook van bij het begin met de cliënt duidelijke afspraken te maken.

U wordt steeds snel ingelicht van eventuele nieuwe ontwikkelingen in uw dossier, waardoor mogelijks extra werk moet worden verricht en van de initiële kostenberekening moet worden afgeweken.

Meester Guedens werkt met voorschotten op de eindafrekening, de zogenaamde provisiestaten, in de loop van het dossier. Deze Provisies worden gebruikt om een deel van de kosten en prestaties te dekken. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten van het totale bedrag afgetrokken.

De Algemene voorwaarden vindt u hier.

 


(Onze Algemene voorwaarden zijn opgesteld in PDF formaat. Als u nog niet beschikt over het programma Acrobat Reader, dan kunt u dat hier gratis downloaden).