Kosten van de advocaat

Dit zijn de kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn, zoals de kosten voor de opening van een dossier, briefwisseling, dactylografie, verplaatsingskosten en -tijd, kosten van telecommunicatie, kosten fotokopies, … .

De kosten van de advocaat worden berekend als volgt:

  • Opening dossier:

50,00 EUR

  • Verzonden brieven:

12,00 EUR per getypte pagina

  • E-mails en uitgaande faxen:

10,00 EUR per getypte pagina

  • Dactylografie procedurestukken[1]:

12,50 EUR per getypte pagina

  • Fotokopies en inkomende faxen:

0,40 EUR per pagina

  • Andere kantoorkosten (bijv. vertaalkosten, internationale telefoongesprekken, internationale telefaxen, vliegtuigreizen, …)
Worden aan werkelijke kostprijzen aangerekend (volgens factuur)
  • Verplaatsingskosten:

0,75 EUR per kilometer

  • Verplaatsingstijd:                                                De kosten voor de verplaatsingstijd worden steeds aangerekend van het kantoor tot de aankomst van bestemming (rechtbank, notaris, woning cliënt)

Worden aangerekend aan de helft (50%) van het uurtarief zoals vermeld bij Ereloon

De bedragen vermeld op deze website zijn exclusief BTW.

 

[1] Procedurestukken zijn bijvoorbeeld dagvaarding, verzoekschrift, conclusie, dadingovereenkomst, contract, minnelijke regeling op papier, … .