Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen: van geboorte tot aan het overlijden (en zelfs nadien). Het personenrecht betreft de mens als individu. Het familierecht gaat over verhoudingen die zijn gebaseerd op de afstamming of een partnerrelatie.

Wat omvat het personen- en familierecht?

  • Naamswijziging, bijvoorbeeld de achternaam
  • Huwelijkscontracten en/of samenlevingsovereenkomsten
  • Boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning
  • Echtscheiding : voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie
  • Jeugdrecht : adoptie, bijstand inzake het omgangsrecht van kinderen, alimentatie
  • Onderhoudsvorderingen en indexering onderhoudsgeld
  • Erfrecht : testamenten en legaten, erfrechtdiscussies

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot het personen- en familierecht? Blijf er niet mee zitten. Laat u bijstaan door een specialist ter zake, en neem contact met me op.