Huurrecht

Als u van plan bent om een huurovereenkomst af te sluiten of wanneer u betrokken bent bij een geschil omtrent een huurovereenkomst, is het aangewezen om een advocaat te raadplegen.

Een advocaat kan helpen bij het opstellen of nalezen van een huurcontract, het begeleiden bij een plaatsbeschrijving, ... .

In de eerste plaats gaat een advocaat dus adviseren. Niet alleen over de rechtsregels, maar eveneens of het (al dan niet) aangewezen is om verdere juridische actie te ondernemen.

Daarnaast kan een advocaat ook bemiddelen bij huurgeschillen, of - als huurder/ verhuurder er onderling niet uit geraken - één van de partijen begeleiden bij een juridische procedure voor de Vrederechter.

Enkele voorbeelden van dossiers die onder huurrecht vallen, zijn:

Vanuit het standpunt van de huurder

 • Er zijn gebreken aan uw huurwoning (vocht, schimmel, ...)
 • Er zijn problemen met de plaatsbeschrijving van de huurwoning
 • Er zijn problemen met de opzeg van uw huurcontract en/ of met de teruggave van de huurwaarborg
 • Er worden ten onrechte herstellingskosten aangerekend die ten laste zijn van de verhuurder
 • U hebt een dagvaarding ontvangen met betrekking tot de huurwoning

Vanuit het standpunt van de verhuurder:

 • De huurder kan de huurgelden niet betalen/ de huurder heeft een betalingsachterstand
 • De huurder is ineens spoorloos verdwenen
 • De huurder weigert de huurwoning in orde te maken
 • Er is schade toegebracht in de woning en de huurwaarborg blijkt niet voldoende om de herstellingskosten te dekken
 • De huurwoning wordt bewoond door personen die de huurovereenkomst niet getekend hebben
 • In de huurwoning worden dieren gehouden die volgens de huurovereenkomst verboden zijn; wat zijn de mogelijkheden?

Hebt u vragen met betrekking tot het huurrecht? Blijf er niet mee zitten. Laat u bijstaan door een specialist ter zake.

Meester Guedens heeft jarenlang ervaring in de bijstand aan particulieren inzake huurrecht. Het kantoor van Meester Guedens maakt een erezaak van transparantie, persoonlijke aanpak en volledige betrokkenheid. Want alleen dan slagen we erin om datgene waar u zich zorgen om maakt en waar u bijstand in nodig hebt, om te zetten in een correct juridisch onderbouwd verhaal.