Huurrecht

Op het vlak van huurrecht doen er zich vaak praktische problemen voor. De verhuurder/huurder is vaak niet op de hoogte van de wettelijke rechten en verplichtingen. Een verhuurder/huurder kan wel een probleem herkennen dat gerelateerd is aan verhuur/huur van onroerende zaken, maar zij missen vaak de kennis om de ingenomen standpunten op een wettelijke basis te funderen. Laat de zaken niet aanslepen, maar neem tijdig contact op indien er zich een betwisting voordoet.

Wat omvat het huurrecht?

Het huurrecht wordt opgesplitst in 3 delen :

  • Het gemeen huurrecht, dat in principe van toepassing is op alle huurovereenkomsten voor de huur van onroerende goederen (voor zover de wet geen specifieke regeling voorziet).
  • De handelshuurwet, van toepassing op onroerende goederen die hoofdzakelijk gebruikt worden voor kleinhandel of door een werkman die in contact staat met het publiek.
  • De woninghuurwet, die de verhuring van onroerende goederen regelt waar men zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Contact

Heeft u vragen met betrekking tot het huurrecht? Blijf er niet mee zitten. Laat u bijstaan door een specialist ter zake, en neem contact met me op.