Administratieve kosten

Dit zijn de kosten die aan de behandeling van een concreet dossier verbonden zijn, zoals de kosten voor de opening van een dossier, briefwisseling, dactylografie, verplaatsingskosten, kosten van telecommunicatie (telefoon, fax, …), kosten fotokopies, … .

Volgende kosten worden onder andere in rekening gebracht:

  • Dossieraanmaak aan 45 EUR per dossier
  • Opstellen van verzonden brieven, e-mails, … aan 12.00 EUR per pagina
  • Opstellen van conclusies, dagvaardingen, contracten, minnelijke schikkingen, … aan 12.50 EUR per pagina
  • Kopiekosten en inkomende faxen aan 0,40 EUR per pagina
  • Verzendingskosten en aangetekende zendingen aan portkost
  • Verplaatsingskosten aan 0.75 EUR per kilometer

Met ingang van 1 januari 2014 zijn op de diensten van alle advocaten 21% BTW verschuldigd.

De bedragen vermeld op deze website zijn exclusief BTW.