Gerechtskosten

De gerechtskosten zijn de kosten die een advocaat in het kader van een procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals bijv. de gerechtsdeurwaarder, de griffiediensten, vertalers, openbare instanties, … .

Deze kosten moeten in principe door u worden betaald. Deze kosten worden steeds precies en gedetailleerd vermeld op de ereloonstaat en kosten.

Wanneer de tegenpartij door de rechtbank in het ongelijk wordt gesteld, kunnen de betaalde gerechtskosten op de tegenpartij worden verhaald.