Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon vergoedt ondermeer volgende prestaties:

  • Consultaties op kantoor of per telefoon
  • Bezoek cliënt in de gevangenis
  • Studie dossier op kantoor en griffie
  • Schriftelijke en mondelinge adviezen
  • Onderhandelingen
  • Pleidooi voor de rechtbank, …

Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen berekend op basis van de geleverde prestaties aan de hand van een uurtarief van 115 EUR per uur. In bijzondere situaties en rekening houdende met de complexiteit en vereiste specialisatie, de eventuele hoogdringendheid en/of het belang van de zaak, kunnen andersluidende afspraken worden gemaakt.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn op de diensten van alle advocaten 21% BTW verschuldigd.

De bedragen vermeld op deze website zijn exclusief BTW.