Aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van Meester Guedens is verzekerd bij AMLIN Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 BRUSSEL. Deze polis biedt dekking in de ganse wereld doch is beperkt tot een welbepaald plafond opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten (1.250.000,- EURO).